Trang chủ >> SP WELLA >> Serum Đặc Trị Chống Rụng Và Cân Bằng Độ Ẩm Da Đầu SP Wella 100ml

Serum Đặc Trị Chống Rụng Và Cân Bằng Độ Ẩm Da Đầu SP Wella 100ml

Giá Khuyến Mãi: 870.000đ
Giá gốc: 1.090.000đ
Mã sản phẩm:1134
Số lượng:

<p>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://myphamtocnhapkhau.com/sp-wella.html&quot;&gt;SERUM ĐẶC TRỊ CHỐNG RỤNG V&amp;Agrave; C&amp;Acirc;N BẰNG ĐỘ ẨM DA ĐẦU SP WELLA BALANCE SCALP 100ML&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://myphamtocnhapkhau.com/sp-wella.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;Tinh dầu đặc trị chống rụng t&amp;oacute;c&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://myphamtocnhapkhau.com/sp-wella.html&quot;&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;SP WELLA&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;v&amp;agrave; c&amp;acirc;n bằng độ ẩn cho da đầu với hỗn hợp đặc biệt Energizing Complex tăng cường cung cấp dưỡng chất cho t&amp;oacute;c để c&amp;oacute; được m&amp;aacute;i t&amp;oacute;c khỏe v&amp;agrave; đầy sức sống. C&amp;aacute;c Vitamin l&amp;agrave;m cải thiện cấu tr&amp;uacute;c của t&amp;oacute;c gi&amp;uacute;p t&amp;oacute;c khỏe v&amp;agrave; d&amp;agrave;y hơn, hợp chất Caffeine, biotin tối ưu qu&amp;aacute; tr&amp;igrave;nh sừng h&amp;oacute;a, k&amp;iacute;ch th&amp;iacute;ch lưu th&amp;ocirc;ng m&amp;aacute;u. Đặc biệt giảm rụng t&amp;oacute;c l&amp;ecirc;n đến 50%, gia tăng chu kỳ sống cho t&amp;oacute;c.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Hướng dẫn sử dụng:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;M&amp;aacute;t xa da đầu nhẹ nh&amp;agrave;ng. Kh&amp;ocirc;ng được xả lại. Sử dụng tuần 3 lần; trong trường hợp bị rụng t&amp;oacute;c cấp t&amp;iacute;nh.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Để đạt kết quả tối ưu, h&amp;atilde;y sử dụng SP Balance Scalp Shampoo.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Th&amp;ocirc;ng thường, người ta bị rụng 30 - 60 sợi t&amp;oacute;c mỗi ng&amp;agrave;y v&amp;agrave; cũng c&amp;oacute; ngần ấy sợi t&amp;oacute;c mới mọc. Bệnh rụng t&amp;oacute;c được x&amp;aacute;c nhận khi số lượng t&amp;oacute;c rụng mỗi ng&amp;agrave;y vượt qu&amp;aacute; 100 sợi.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Tuy nhi&amp;ecirc;n, cần điều trị ngay nếu t&amp;oacute;c xuất hiện một trong c&amp;aacute;c dấu hiệu sau:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Rụng tr&amp;ecirc;n 100 sợi một ng&amp;agrave;y.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Rụng l&amp;acirc;u hơn một năm.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Rụng nhiều cả khi ướt lẫn kh&amp;ocirc;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- T&amp;oacute;c thưa thớt, c&amp;oacute; thể thấy r&amp;otilde; da đầu (ở nữ) hoặc t&amp;oacute;c rụng từng mảng, g&amp;acirc;y h&amp;oacute;i nhẹ (ở nam)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- T&amp;oacute;c con mọc l&amp;ecirc;n yếu, mềm, mảnh, xoăn&amp;hellip; hoặc kh&amp;ocirc;ng c&amp;oacute; t&amp;oacute;c con mọc l&amp;ecirc;n.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Với rụng t&amp;oacute;c bệnh l&amp;yacute;, nếu bạn kh&amp;ocirc;ng tiến h&amp;agrave;nh điều trị ngay th&amp;igrave; sẽ rất kh&amp;oacute; trong việc điều trị về sau. Một số trường hợp rụng t&amp;oacute;c để l&amp;acirc;u sẽ l&amp;agrave;m cho nang t&amp;oacute;c tho&amp;aacute;i h&amp;oacute;a, g&amp;acirc;y rụng t&amp;oacute;c vĩnh viễn.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nguy&amp;ecirc;n Nh&amp;acirc;n:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;C&amp;oacute; rất nhiều nguy&amp;ecirc;n nh&amp;acirc;n dẫn đến việc rụng t&amp;oacute;c như :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Yếu tố di truyền v&amp;agrave; hocmon testosterone.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Căng thẳng thần kinh do &amp;aacute;p lực trong cuộc sống v&amp;agrave; c&amp;ocirc;ng việc.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Do phản ứng của một số loại thuốc trong việc điều trị bệnh.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Cơ thể suy yếu chưa hồi phục kịp thời sau một thời gian bệnh nặng.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Rụng t&amp;oacute;c sau khi sinh hoặc trong thời kỳ m&amp;atilde;n kinh ( phụ nữ ).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;- Cơ thể mất c&amp;acirc;n bằng dinh dưỡng, thiếu dưỡng chất nu&amp;ocirc;i t&amp;oacute;c.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Do t&amp;oacute;c v&amp;agrave; da đầu tiếp x&amp;uacute;c trực tiếp với &amp;aacute;nh nắng mặt trời ( tia cực t&amp;iacute;m ) hoặc tiếp x&amp;uacute;c với nhiều loại h&amp;oacute;a chất trong cuộc sống h&amp;agrave;ng ng&amp;agrave;y ( thuốc nhuộm, dầu gội k&amp;eacute;m chất lượng v.v...).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Do t&amp;aacute;c động c&amp;oacute; chủ đ&amp;iacute;ch như : uốn t&amp;oacute;c, &amp;eacute;p t&amp;oacute;c, sấy t&amp;oacute;c v.v... nhiều hơn mức chịu đựng c&amp;oacute; thể của t&amp;oacute;c.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Do da đầu bị bệnh da liễu nhiễm nấm, Luput ban đỏ, bị gầu tr&amp;ecirc;n da đầu, da đầu tiết nhiều chất nhờn.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Do thương tổn da đầu ( trong trị liệu ph&amp;aacute;p tia X, bỏng ) hay sử dụng c&amp;aacute;c loại thuốc điều trị ung bệnh ung thư k&amp;eacute;o d&amp;agrave;i.&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://myphamtocnhapkhau.com/image/data/SP WELLA/abouthair_img05(1).gif&quot; /&gt;Phương ph&amp;aacute;p điều trị v&amp;agrave; ngăn ngừa :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Hiện nay c&amp;oacute; một v&amp;agrave;i phương ph&amp;aacute;p điều trị v&amp;agrave; ngăn ngừa rụng t&amp;oacute;c như : phẫu thuật gi&amp;atilde;n m&amp;ocirc;, cấy t&amp;oacute;c, uống thuốc, v&amp;agrave; sử dụng thuốc sức trực tiếp l&amp;ecirc;n da đầu v.v&amp;hellip;Trong c&amp;aacute;c phương ph&amp;aacute;p điều trị đ&amp;oacute; th&amp;igrave; việc điều trị mang lại hiệu quả tối ưu đơn giản nhất đ&amp;oacute; ch&amp;iacute;nh l&amp;agrave; phương ph&amp;aacute;p b&amp;ocirc;i thuốc trực tiếp l&amp;ecirc;n da đầu để ngăn ngừa rụng t&amp;oacute;c, k&amp;iacute;ch th&amp;iacute;ch mọc t&amp;oacute;c v&amp;agrave; nu&amp;ocirc;i dưỡng t&amp;oacute;c bắt đầu từ nang t&amp;oacute;c.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;C&amp;aacute;ch tốt nhất để chăm s&amp;oacute;c m&amp;aacute;i t&amp;oacute;c để mang lại sự khỏe mạnh, trẻ trung v&amp;agrave; xinh đẹp hơn đ&amp;oacute; ch&amp;iacute;nh l&amp;agrave; sự lựa chọn những sản phẩm chăm s&amp;oacute;c t&amp;oacute;c c&amp;oacute; uy t&amp;iacute;n v&amp;agrave; đ&amp;aacute;ng tin cậy nhất tr&amp;ecirc;n thị trường hiện nay.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kiểm tra t&amp;igrave;nh trạng t&amp;oacute;c của bạn&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://myphamtocnhapkhau.com/image/data/SP WELLA/1.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;T&amp;igrave;nh trạng t&amp;oacute;c khỏe mạnh ch&amp;acirc;n t&amp;oacute;c to chắc, ph&amp;aacute;t triển b&amp;igrave;nh thường.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://myphamtocnhapkhau.com/image/data/SP WELLA/2.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Gốc t&amp;oacute;c bị suy dinh dưỡng, ch&amp;acirc;n t&amp;oacute;c mỏng v&amp;agrave; suy giảm do sự lưu th&amp;ocirc;ng k&amp;eacute;m trong da đầu, hiện tượng rụng t&amp;oacute;c do hormon&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://myphamtocnhapkhau.com/image/data/SP WELLA/3.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;Gốc t&amp;oacute;c suy yếu, mỏng bất thường bởi sự rối loạn của c&amp;aacute;c m&amp;ocirc; ở ch&amp;acirc;n t&amp;oacute;c g&amp;acirc;y ra sự tho&amp;aacute;i h&amp;oacute;a cho da đầu v&amp;agrave; thu hẹp c&amp;aacute;c lỗ ch&amp;acirc;n t&amp;oacute;c.&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://myphamtocnhapkhau.com/image/data/SP WELLA/4.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;T&amp;oacute;c rụng bất thường do rối loạn dinh dưỡng đột ngột, rối loạn chức năng h&amp;igrave;nh th&amp;agrave;nh t&amp;oacute;c từ b&amp;ecirc;n trong c&amp;aacute;c lỗ ch&amp;acirc;n t&amp;oacute;c.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://myphamtocnhapkhau.com/sp-wella.html&quot;&gt;Dầu gội chống rụng v&amp;agrave; k&amp;iacute;ch th&amp;iacute;ch mọc t&amp;oacute;c khuy&amp;ecirc;n d&amp;ugrave;ng&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Call: 0902 942 268&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</p>

Sản phẩm khác