Trang chủ >> DIKSON - Ý >> DẦU GỘI ARGABETA BEAUTY DIKSON PHỤC HỒI CẤU TRÚC TÓC 500ML

DẦU GỘI ARGABETA BEAUTY DIKSON PHỤC HỒI CẤU TRÚC TÓC 500ML

Giá Khuyến Mãi: 390.000đ
Giá gốc: 486.000đ
Mã sản phẩm:1151
Số lượng:

<p><strong>T&Ecirc;N SẢN PHẨM</strong>:<strong>&nbsp;DẦU GỘI ARGABETA BEAUTY DIKSON PHỤC HỒI CẤU TR&Uacute;C T&Oacute;C 500ML</strong><br /> <strong>THƯƠNG HIỆU</strong>: DIKSON<br /> <strong>PH&Acirc;N LOẠI</strong>: Dầu gội<br /> <strong>DUNG T&Iacute;CH</strong>: 500ml<br /> <strong>XUẤT XỨ</strong>: &Yacute;<br /> <strong>C&Ocirc;NG DỤNG</strong>: Phục hồi cấu tr&uacute;c t&oacute;c, gi&uacute;p t&oacute;c chắc khỏe v&agrave; mềm mượt<br /> <strong>C&Aacute;CH SỬ DỤNG</strong>: Gội v&agrave; massa nhẹ nh&agrave;ng da đầu để tế b&agrave;o gốc thẩm thấu s&acirc;u v&agrave;o da đầu. C&oacute; thể xả bằng hấp dầu Argabeta<br /> <strong>Đ&Aacute;NH GI&Aacute; THƯƠNG HIỆU</strong>: 8/10<br /> <strong>Đ&Aacute;NH GI&Aacute; CHẤT LƯỢNG</strong>: 9/10<br /> <strong>LƯU &Yacute;</strong>:<br /> <strong>CAM KẾT</strong>: H&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng cty 100%,<br /> <strong>GI&Aacute; B&Aacute;N</strong>:&nbsp;Call: 0902 942 268 &ndash; 0966 567 012</p>

Sản phẩm khác